Zec koji je pojeo muzej i dalje traži stalno mesto boravka.

Zec koji je pojeo muzej
kontakt osoba: Nikola Džafo

e-mail adrese: dzafon@gmail.com, zeckomuzej@gmail.com---
www.dzafo.com
www.artklinika.rs
www.ledart.org.rs