„Zec koji je pojeo muzej“, sa svojom kolekcijom, postojećom ili zamišljenom, mali je doprinos lepšem i kvalitetnijem životu, bilo onom umetničkom/javnom ili onom svakodnevnom, privatnom...
Kolekcija Muzeja trenutno broji oko 1500 predmeta koji su grupisani u deset zbirki: Umetnički radovi, Keramika, Metal, Drvo, Guma, Plišane igračke, Tkanina, Hartija/knjiga, Sitna plastika, Varija.

Muzej je naročito ponosan na kolekciju umetničkih radova i njihove autore: Nikola Džafo, Hana Rajković, Mikrob & Mixup, Zoran Bulatović, Dragan Miličić, Dimitrije Tadić & Maja Josifov, Predrag Kočović, Olivera Marić-Nedić, Jasmina Bošnjak, Aleksandar Dimitrijević. U zbirci su zastupljeni i radovi anonimnih slikara amatera, gobleni, fotografije i drugo.

Radi klasifikacije predmeta ustanovljena je Inventarna knjiga koja ima i varijantu kartoteke: svaki predmet je imenovan, fotografisan, opisan, dodeljen mu je broj u okviru pojedinačnih zbirki.

Zbirke se uvećavaju kupovinom i donacijama brojnih prijatelja Muzeja.