Posebna zahvalnost
Miroljub Filipović – FILIMIR Filip DOLINAJ Svetozar POŠTIĆ
Aleksandra KOLARIĆ Jelena VLADUŠIĆ  
Darodavci
Đorđe BALTOVIĆ Nebojša MILIKIĆ Mirjana i Remzo PAZERO
Jasmina BOŠNJAK Predrag KOČOVIĆ Hana RAJKOVIĆ
Jovana BUDOŠAN Tadija JANIČIĆ Zoltan PILC
Zoran BULATOVIĆ Gordana KAMENAROVIĆ Duška i Ratko RADIVOJEVIĆ
Fatima DEDIĆ Branislav KARANOVIĆ Vera STEVANOVIĆ
Goran DENIĆ Marija KOSTIĆ Saša STOJANOVIĆ
Aleksadar DIMITRIJEVIĆ Jelena KOVAČEK Želka SVIRČEVIĆ
Radivoj DODEROVIĆ Martin KRUSCHE Bora ŠUPUT
Silvia DRAŽIĆ Saša Marković – MIKROB Dimitrije TADIĆ
Branko GLIGORIĆ Dragan MILIČIĆ Porodica VRAČARIĆ
Vesna GRGINČEVIĆ Nenad MUŠKINJA Jelena VUJANOVIĆ
Tamara HOCKING Vesna NINKOVIĆ Jovanka ZLATKOVIĆ
Vladimir ILIĆ Branislava OPRANOVIĆ Dragan ŽIVANČEVIĆ

Ministarstvo kulture Republike Srbije finansiralo je izradu Kataloške knjige i podržalo je realizaciju „Zečje opere”
Pokrajinski sekretarijat za kulturu podržao je „Zečju operu”

Zec koji je pojeo muzej
Posebna zahvalnost
Miroljub Filipović – FILIMIR Filip DOLINAJ Svetozar POŠTIĆ
Aleksandra KOLARIĆ Jelena VLADUŠIĆ  
Darodavci
Đorđe BALTOVIĆ Nebojša MILIKIĆ Mirjana i Remzo PAZERO
Jasmina BOŠNJAK Predrag KOČOVIĆ Hana RAJKOVIĆ
Jovana BUDOŠAN Tadija JANIČIĆ Zoltan PILC
Zoran BULATOVIĆ Gordana KAMENAROVIĆ Duška i Ratko RADIVOJEVIĆ
Fatima DEDIĆ Branislav KARANOVIĆ Vera STEVANOVIĆ
Goran DENIĆ Marija KOSTIĆ Saša STOJANOVIĆ
Aleksadar DIMITRIJEVIĆ Jelena KOVAČEK Želka SVIRČEVIĆ
Radivoj DODEROVIĆ Martin KRUSCHE Bora ŠUPUT
Silvia DRAŽIĆ Saša Marković – MIKROB Dimitrije TADIĆ
Branko GLIGORIĆ Dragan MILIČIĆ Porodica VRAČARIĆ
Vesna GRGINČEVIĆ Nenad MUŠKINJA Jelena VUJANOVIĆ
Tamara HOCKING Vesna NINKOVIĆ Jovanka ZLATKOVIĆ
Vladimir ILIĆ Branislava OPRANOVIĆ Dragan ŽIVANČEVIĆ

Ministarstvo kulture Republike Srbije finansiralo je izradu Kataloške knjige i podržalo je realizaciju „Zečje opere”
Pokrajinski sekretarijat za kulturu podržao je „Zečju operu”